TROPEM RZESZOWSKICH MIEJSC PAMIĘCI

Edyta Czop. Andrzej Bonusiak. Paweł Grata.
TROPEM RZESZOWSKICH MIEJSC PAMIĘCI.
Libra. Rzeszów 2017

Pod koniec ubiegłego roku w Rzeszowie ukazała się interesująca książką związana z historią miasta: „Tropem rzeszowskich miejsc pamięci”. Autorami publikacji są pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktorzy Edyta Czop i Paweł Grata oraz doktor habilitowany Andrzej Bonusiak.

Autorzy skupili się na kilku miejscach i wydarzeniach nie do końca znanych przeciętnemu mieszkańcowi miasta. Poszczególne rozdziały traktują o historii Zamku Lubomirskich, dzielnicy żydowskiej – terenie byłego getta w Rzeszowie, o pomniku na Cmentarzu Komunalnym „Staroniwa”, Pomniku Powstańców Styczniowych na Starym Cmentarzu oraz o Kopcu Konfederatów Barskich. W książce w przystępny sposób przybliżone są historie w.w. miejsc, z których najbardziej fascynująca wydaje się historia społeczności żydowskiej zamieszkującej Rzeszów już od XVI w., a stanowiącej w XIX w. najliczniejszą grupę narodowościową wśród mieszkańców miasta! Dzięki książce poznajemy proces rozrastania się tej społeczności i wzrostu jej znaczenia dla życia „Rajsze” czy też galicyjskiej Jerozolimy, jak bywał określany Rzeszów. Czytamy o budowie synagog, strukturze społeczności żydowskiej, jej stosunkach z chrześcijańskimi mieszkańcami i wreszcie o tragicznym końcu ich rzeszowskiego bytowania w postaci getta, a następnie zagłady z rąk niemieckiego okupanta. To historia zbyt mało znana i warta propagowania. Choćby z tego powodu warto sięgnąć po „Tropem rzeszowskich miejsc pamięci”. Książka nie trafiła do sprzedaży, ale warto zapytać o nią w Urzędzie Miasta i poszukać jej w miejskich bibliotekach.

BARTŁOMIEJ SKUBISZ

Powrót na górę