TRANS MISJE - PREMIEROWO W RZESZOWIE MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK

Kulturalna odsłona wakacji w naszym mieście już w dniach 25-31 sierpnia zostanie wzbogacona o Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE, który został powołany do życia w ramach budowania wspólnej przestrzeni dla wymiany idei i wartości  przez teatry pogranicza w Rzeszowie, Koszycach, Ostravie, Debreczynie i Lwowie. Nazwa „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki” łączy w sobie różne dziedziny sztuki w tym teatr, taniec, performans, muzykę, malarstwo, fotografię, film i nowe media.

Przekraczanie granic, budowanie mostów i otwieranie drzwi – te idee przyświecały organizatorom i partnerom wydarzenia, które sprzyja wzajemnemu przenikaniu kultur. Fundamentem przedsięwzięcia jest regionalna wspólnota i wyjątkowa tożsamość pogranicza. Festiwal rokrocznie będzie wędrował do innego spośród pięciu miast partnerskich. Pierwsza edycja odbędzie się w rzeszowskim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. Kolejno Międzynarodowy Festiwal Sztuk zawędruje do Państwowego Teatru w Koszycach, Narodowego Teatru Morawsko-Śląski w Ostrawie, Teatru im. Mihála Csokonaiego w Debreczynie, Narodowego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie, Teatru Królewskiego w Trokach. Honorowym partnerem wydarzenia jest Muzeum Zamek w Łańcucie. Program wydarzenia zawiera różne dziedziny sztuki, przy czym artystycznym prezentacjom towarzyszyć będą działania edukacyjne, spotkania z twórcami, debaty i wykłady. Misją wydarzenia i celem organizatorów jest wyjście z programem festiwalu poza mury instytucji artystycznych w różnorakie przestrzenie i odmienne środowiska, a przede wszystkim – powiększenie społecznej przestrzeni dla sztuki.

W ramach przedsięwzięcia odbędzie się 40 wydarzeń, w 6 krajach i 1 mieście Rzeszów. „Transgraniczna Przestrzeń Sztuki” łączy w sobie różne dziedziny sztuki w tym teatr, taniec, performans, muzykę, malarstwo, fotografię, film i nowe media. Festiwal to nie tylko współpraca na polu artystycznym, prowadząca do zbudowania trwałych więzi pomiędzy instytucjami, ale także dobra okazja do promowania kultury sąsiadów wśród państw europejskich. Pierwszy dzień festiwalu zaowocuje wystawą „Sztuka walcząca” w Muzeum-Zamku w Łańcucie, panelem dyskusyjnym na temat wspólnej tożsamości krajów Pogranicza, spektaklem „Koniec-początek-soma” w reżyserii Marty Bury, który będzie miał miejsce w Sali industrialnej Galerii Rzeszów, a także uroczystą inauguracją Międzynarodowego Festiwalu Sztuk w Sali koncertowej Filharmonii Podkarpackiej. 26 sierpnia w Kinie Zorza odbędzie się pokaz filmu i dyskusja „Solidarność, Solidarność” w reżyserii Andrzeja Wajdy i Małgorzaty Szumowskiej, wystawa 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego oraz spektakl „Lwów nie oddamy!” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, widowsko plenerowe „Lwów nie oddamy!” i koncert Eskaubei & Tomek Nowak Quartet w klubie festiwalowym Browar Manufaktura. Kolejne trzy dni to kulturalna uczta na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Sprawdźcie szczegółowy program wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk.

plan

Powrót na górę