KULTURA W PROGRAMIE WYBORCZYM

Wybory samorządowe za pasem. Kandydaci będą prześcigać się w deklaracjach i obietnicach. Spośród z pewnością ważnych poruszanych tematów, które interesują większość mieszkańców przeważnie na szarym końcu majaczy kultura. Myślę, że nie popełnię nadużycia jeżeli napiszę w imieniu większości środowiska artystycznego Rzeszowa, a także odbiorców kultury, o potrzebie poznania wizji rozwoju kultury w Rzeszowie poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta. Od lat obserwujemy tendencję wyjeżdżania rzeszowskich artystów, animatorów kultury do większych ośrodków w poszukiwaniu rozwoju i lepszych perspektyw. Możemy pochwalić się ich osiągnięciami ale często wypracowanymi już poza Rzeszowem.

Na szczęście w mieście wciąż istnieje środowisko z dużym potencjałem, które wiąże przyszłość z miastem i chce się w nim rozwijać. Zaliczam się do grona tych, którzy nigdzie się nie wybierają i uważają Rzeszów za dobre miejsce do rozwoju, niemniej jednak szukam odpowiedzi na kilka pytań. Chciałbym wiedzieć, czy kandydaci rozważają, wzorem wielu innych miast, przyznawanie  regularnych stypendiów i nagród prezydenta miasta w różnych dziedzinach kultury i sztuki? To bardzo ważny kop motywacyjny dla ludzi świadomie przedkładających wartość artystyczną ponad sukces komercyjny, i działających na rzecz szerzenia kultury w lokalnej społeczności, szczególnie w czasach, kiedy zalewa nas mało wyszukana muzyka, film czy kabaret. Czy prezydent Rzeszowa w przyszłej kadencji rozważa użyczenie na preferencyjnych warunkach pracowni dla rzeszowskich plastyków, czy i w jaki sposób będzie chciał wspierać studentów i absolwentów wydziałów sztuki i muzyki na Uniwersytecie Rzeszowskim? Jak klaruje się przyszłość rzeszowskiego centrum kultury i miejsca do organizowania koncertów czy spektakli dla co najmniej kilkuset osobowej widowni? Takie miejsce jest bardzo potrzebne. Czy lepiej rozwijać koncepcję centrum kultury w Zamku Lubomirskich, czy postawić na nową inwestycję? Jaką długofalową wizję rozwoju kultury w Rzeszowie prezentuje obecnie urzędujący Prezydent i jego rywale? To pytania na które chciałbym znać odpowiedź.

Powrót na górę