EDUKACJA SZYTA NA MIARĘ

SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU STAJĄ PRZED NOWYMI WYZWANIAMI. OD MŁODYCH PRACOWNIKÓW WYMAGA SIĘ ELASTYCZNOŚCI, KREATYWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NIESCHEMATYCZNEGO MYŚLENIA. CZY POLSKI SYSTEM EDUKACJI JEST W STANIE DAĆ RYNKOWI PRACY TAKICH WŁAŚNIE LUDZI?

Czytaj dalej...

WALKA POSTU Z WIELKANOCĄ

GDYBY ZAPYTAĆ STATYSTYCZNEGO KOWALSKIEGO JAK SIĘ MA, ODPOWIE: „STARA BIDA” ALBO „OBY NIE BYŁO GORZEJ”. DLACZEGO MY – POLACY, JESTEŚMY TAK PESYMISTYCZNIE NASTAWIENI DO ŻYCIA? DLACZEGO ZAMIAST ŚWIĘTOWAĆ SUKCESY, CELEBRUJEMY PORAŻKI? DLACZEGO Z TAK WIELKĄ POWAGĄ I SMUTKIEM PODCHODZIMY DO OTACZAJĄCEJ NAS RZECZYWISTOŚCI?

Czytaj dalej...

O NIEŚWIĘTYM PIŁSUDSKIM SŁÓW KILKA

O TYM, ŻE MY POLACY MAMY TENDENCJE DO ZAPOMINANIA O TYM, CO W NASZEJ HISTORII NIECHLUBNE, NIE TRZEBA CHYBA PRZEKONYWAĆ. W TAKIE MYŚLENIE WPISUJE SIĘ TEŻ WYBIELANIE POSTACI HISTORYCZNYCH, KTÓRE ODEGRAŁY WIELKĄ ROLĘ W DZIEJACH NASZEGO NARODU. DOTYCZY TO TAKŻE JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Czytaj dalej...

MOJŻESZÓW - ŻYDOWSKI RZESZÓW

JESZCZE NA PRZEŁOMIE XIX I XX W. RZESZÓW WYGLĄDAŁ ZGOŁA INACZEJ, A JEGO ROZKŁAD PRZESTRZENNY OGRANICZAŁ SIĘ TYLKO DO STARÓWKI ORAZ BEZPOŚREDNIO PRZYLEGŁYCH DOŃ PERYFERII Z WSZYSTKICH CZTERECH STRON ŚWIATA. RZESZÓW TO NIE TYLKO SPOŁECZNOŚĆ POLSKA. W JEGO GRANICACH ŻYLI NIEMCY, AUSTRIACY, WĘGRZY, ORMIANIE, UKRAIŃCY I ŻYDZI.

Czytaj dalej...