Fot. Materiały Prasowe Fot. Materiały Prasowe

SĄDZIĆ MOŻNA SIĘ JUŻ W SIECI. PRAPREMIERA ULTIMA RATIO – PIERWSZEGO ELEKTRONICZNEGO SĄDU W POLSCE

Ogromne zainteresowanie Ultima Ratio podczas trwającego w dniach 21 i 22.02.2019 Forum Corporate Legal Counsel w Warszawie, gdzie miała miejsce prapremierowa prezentacja pierwszego internetowego sądu w Polsce stworzonego w Rzeszowie.

W dniu dzisiejszym miała miejsce prapremiera systemu elektronicznego naszego sądu. Na jej miejsce wybraliśmy IX Forum Corporate Legal Counsel - największą imprezę szefów działów prawnych dużych firm w Polsce. Chcieliśmy zobaczyć, jak ci najwyższej klasy fachowcy zareagują na nasze rozwiązanie. Okazało się, że nie jest ono dla nich całkowitą nowością, gdyż od dawna śledzili nasze postępy na stronie internetowej Ultima Ratio i w mediach społecznościowych. Niemniej byli pod wrażeniem łatwości, z jaką strony procesu gospodarczego mogą gromadzić i prezentować dowody. Filmy kręcone telefonem komórkowym, nagrania audio, zdjęcia, pliki komputerowe - to zupełnie nowa jakość jeżeli chodzi o to ile, i jak łatwo można udowodnić - mówi Robert Szczepanek pomysłodawca i założyciel Sądu Ultima Ratio

szczepanik

Ultima Ratio – to innowacyjny pomysł Stowarzyszenia Notariuszy RP i spółki Causa Finita, które stworzyły sąd polubowny umożliwiający dochodzenia np. zaległej zapłaty przez Internet. Dzięki przyjaznej aplikacji mobilnej, przedsiębiorcy mogą bez problemu korzystać z niego w każdym zakątku świata, wszędzie tam, gdzie tylko jest dostęp do sieci, bez konieczności marnowania czasu na liczne dojazdy do siedziby czy też przesyłanie drogą pocztową niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy dokumentów. Wszystkie sprawy gospodarcze będą rozstrzygane w całości przez Internet, maksymalnie w ciągu 21 dni. Obecnie trwają testowe symulacje przykładowych spraw sądowych, realizowane przez Zeto Rzeszów, których inicjatorem jest współtwórca systemu, Causa Finita SA. A co najistotniejsze, arbitrami będą przeszkoleni notariusze, często po skończonych aplikacjach sądowych.

Mam świadomość, że tworząc system dla Ultima Ratio, przyczyniamy się do przełomowych zmian w dotychczasowym prowadzeniu rozpraw sądowych. Zmiany w sądownictwie zazwyczaj są wprowadzane bardzo powoli i towarzyszy im też często obawa czy brak zaufania co do zasadności tych zmian. Już sama myśl o przeniesieniu rozpraw sądowych z wokandy do sieci budzi u dużej grupy osób jeszcze zdumienie i niepewność czy to właściwy kierunek zmian. Sam często korzystam z dobrodziejstw, jakim jest Internet i nowoczesne technologie, dlatego uważam, że tam, gdzie jest to możliwe, należy wprowadzać internetowe rozwiązania celem większej dostępności i popularności usług, jak i wygody użytkowników - mówi Prezes Zarządu Zeto Rzeszów Sp. z o.o. Ryszard Rzym.

RZYM

„Uczestnictwo w realizacji projektu powstawania oprogramowania i rozpoczęcia działalności sądu Ultima Ratio daje niesamowitą satysfakcję. Tworzymy bowiem rozwiązanie nie posiadające aktualnie swojego odpowiednika. To z kolei uświadamia jak duża ciąży na nas odpowiedzialność za efekty. Z pewnością to jeden z najbardziej ambitnych i wymagających projektów w mojej karierze” – mówi Krzysztof Stańko, prezes zarządu Causa Finita S.A. System rusza w kwietniu 2019 roku.

stanko

Zasady funkcjonowania Ultima Ratio

Z systemu Ultima Ratio skorzystać może każdy przedsiębiorca, który np. nie otrzymał zapłaty za wystawioną kontrahentowi fakturę. Po zalogowaniu się, należy złożyć pozew online oraz uiścić opłatę – tak samo jak w przypadku standardowego sądownictwa. Zasadniczo kwota opłaty to 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Kolejno system automatycznie losuje arbitra, czyli sędziego w sądzie arbitrażowym, po czym pozwany i powód otrzymują powiadomienie mailowe i SMS-owe o rozpoczęciu sprawy. W czasie trwania sprawy obie strony mogą składać dowody, np. faktury, maile, SMS-y, nagrania, zdjęcia, filmy etc. Pozwany może także wyrazić sprzeciw odnośnie samego pozwu, lub wnieść odpowiedź. Arbiter w czasie trwania sprawy może kontaktować się ze stronami na czacie. Strony mogą także zgłosić świadków do przesłuchania w formie telekonferencji, a także przedstawić swoje ekspertyzy. Strona, która będzie miała dodatkowe argumenty, może za opłatą przesłać odpowiedź. Jeśli wygra sprawę, powód zwróci mu wszystkie poniesione koszty na standardowych zasadach. Wyrok powinien zostać wydany do 21 dni od założenia sprawy. Jeśli pomimo wydanego wyroku, jedna ze stron nie zastosuje się do niego, standardowo istnieje możliwość wniesienia pozwu do sądu apelacyjnego o stwierdzenie jego wykonalności i skierowanie sprawy do komornika.

Innowacja w dziedzinie orzecznictwa sądowego

Jak podkreślają sami twórcy Ultima Ratio – Robert Szczepanek i Paweł Orłowski, jedynym kosztem jaki ponoszą przedsiębiorcy jest opłata arbitrażowa, wnoszona przez pozywającego, w wysokości 5 proc. wartości przedmiotu sporu. Są to środki, które zostaną przeznaczone na utrzymanie i rozwój sądu na platformie informatycznej, bieżące zarządzanie i administracja oraz honoraria dla notariuszy. Aby korzystać z wszystkich udogodnień jakie daje sąd arbitrażowy oraz aby ten rozpoznał sprawę, w umowach z kontrahentami musi być zawarta formuła: "Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania”. Tak oznaczone pozwy trafią na wokandę już w kwietniu tego roku. Jak o samym systemie wypowiadają się osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie innowacyjnego sądu? "Funkcja wiceprezesa sądu Ultima Ratio to działalność odmienna od świadczenia pomocy prawnej, a więc nowe wyzwanie w mojej prawniczej karierze. Jestem jedną z osób odpowiedzialnych za prawidłowe, bieżące funkcjonowanie Sądu pod względem organizacyjnym i operacyjnym. Jako członek zespołu rozwiązania łączącego tradycyjne wartości prowadzenia działalności rzetelnie i zgodnie z prawem, zasadami etyki oraz dobrymi obyczajami a przy tym nowocześnie, z niecierpliwością czekam na dzień kiedy Sąd rozstrzygnie pierwsze sprawy" – tłumaczy Diana Kalita, wiceprezes sądu Ultima Ratio.kalita

Według prognoz, sąd w sieci ma szansę na taką samą popularność, jak np. bank online czy inne funkcje oszczędzające czas, a korzystanie z których w dzisiejszych czasach jest naturalne i bezproblemowe, dzięki komfortowi i możliwościom oferowanych przez Internet. Zatem Ultima Ratio to innowacja w sądownictwie ale przede wszystkim skok cywilizacyjny.

ultima ratio wizytowka 5x9

Powrót na górę