Fotowoltaika

Czym jest Fotowoltaika?

Fotowoltaika (ang. fotowoltaika, PV) – technologia przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Zasada działania ogniw fotowoltaicznych opiera się na efekcie fotowoltaicznym. Promieniowanie słoneczne padające na powierzchnię ogniwa wytwarza zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania wody lub przestrzeni.

Jak działa Fotowoltaika?

Fotowoltaika działa poprzez zamianę światła słonecznego na energię elektryczną. Panele słoneczne składają się z wielu małych ogniw słonecznych, które są ze sobą połączone. Te ogniwa słoneczne są wykonane z materiałów półprzewodnikowych, takich jak krzem. Kiedy światło słoneczne pada na ogniwa słoneczne, wybija elektrony z atomów krzemu. Ten proces tworzy pole elektryczne w ogniwie słonecznym. Pole elektryczne wymusza następnie przepływ elektronów przez komórkę, wytwarzając prąd elektryczny. Prąd ten może być używany do zasilania urządzeń elektrycznych lub może być przechowywany w bateriach do późniejszego wykorzystania.

Jakie są zalety Fotowoltaiki?

Fotowoltaika ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnych form wytwarzania energii. Energia słoneczna jest zasobem odnawialnym, co oznacza, że ​​nigdy się nie wyczerpie. Panele słoneczne mają również bardzo mały wpływ na środowisko i nie wytwarzają żadnych gazów cieplarnianych. Panele słoneczne są również bardzo łatwe w utrzymaniu i mają długą żywotność. Jedną z największych zalet fotowoltaiki jest to, że można ją stosować w każdym miejscu na Ziemi, gdzie jest dostęp do światła słonecznego.

Magazyn energii

Jedną z wad fotowoltaiki jest to, że nie można jej wykorzystywać w nocy lub podczas dni bez słońca. Aby temu zaradzić, konieczne jest magazynowanie energii elektrycznej, która zostanie wyprodukowała przez panele słoneczne. Magazyn energii elektrycznej może być wykonany przy użyciu baterii, które przechowują energię w formie chemicznej. Alternatywnym sposobem magazynowania energii elektrycznej jest użycie kogeneracji, która pozwala na wykorzystanie ciepła do produkcji energii elektrycznej.