Jak działa fotokomórka?

Fotokomórka jest narzędziem, jakie funkcjonuje w oparciu o działanie fotoelektryczne zewnętrzne. Wykonana jest ona ze szklanej bańki (próżniowej czy przepełnionej gazem), jakiej jedna część jest przykryta metalem o dość niewielkiej wartości pracy wyjścia (katoda), natomiast naprzeciwko niej znajduje się inna elektroda (anoda), jakiej działaniem jest przechowywanie uwolnionych w efekcie fotoefektu elektronów. Obie elektrody mają wyprowadzenie na zewnątrz oraz są podłączone do otwartego źródła zasilania. Co jeszcze trzeba wiedzieć na jej temat?

Co to naprawdę jest fotokomórka?

Fotokomórka jest narzędziem, jakie funkcjonuje w oparciu o działanie fotoelektryczne zewnętrzne. Rozróżniamy dwa typy fotokomórek: próżniowe oraz wykonane gazem. Światło fotokomórki powoduje, iż przechodzący w niej prąd jesteśmy w stanie w dany sposób zainwestować. Jeżeli mówimy o fotokomórce próżniowej to mówimy dodatkowo o prądzie elektronicznym. Fotokomórki wielokrotnie wykorzystuje się w celu zabezpieczenia wejść, w tymże uchronienia bram przed przytrzaśnięciem człowieka czy pojazdu w trakcie zamykania bramy.

Fotokomórka oraz jej wykorzystanie

Fotokomórka składa się z dwóch modułów: przekaźnika oraz radioodbiornika. Fotokomórki wielokrotnie wykorzystuje się w celu zabezpieczenia przejść, w tymże uchronienia bram przed przytrzaśnięciem człowieka czy pojazdu w trakcie zamykania bramy. Podobnie fotokomórka jest nierzadko wykorzystywana przy drzwiach do wind, z ową rozbieżnością, iż fotokomórki są schowane lub w samych drzwiach windy lub kabinie zaraz przy wejściu do niej.